Motstraum

Motstraum

Motstraum Motstraum er en gjennomkomponert opera av Heidi Tronsmo/Glenn Erik Haugland som bygger på filmer av Helge Haukeland fra havstrømmen…