Helge Haukeland

KJEMPELAKSEN VENDER TILBAKE TIL VOSSO

Da Vossolaksen forsvant på midten av 1980-tallet, stilnet etter hvert mye av fiskekulturen langs Vossovassdraget og i fjorden.

Nå går ryktene om et nytt innsig av laks og at storlaksen er tilbake. Blant de lokale laksefiskerne tennes et nytt håp.

Bare gjennom en stor, felles innsats kan de klare å redde Vossolaksen og den rike kulturarven som er knyttet til verdens største atlantiske laks.

Redningsaksjonen omfatter alt fra offentlige etater, forskning,  fiskeoppdrettere, kraftselskap, elveeiere, og en rekke andre støttespillere, og er ledet av Fylkesmannen i Hordaland.

Dokumentaren er et samarbeid mellom LFI Uni Miljø og Skírnir AS og Helge Haukeland. Filmen er en oppfølging av «Trua på ein draum» som vi laget for NRK 1/Faktor i 2008.

Untitled-1-vosso4

Programmet skal vises på NRK1/Ut i naturen (29 minutter).

Fjordens liv

fjordensliv_plakata3_skjerm_2012_06_15

Filmen er ei reise ned i Hardangerfjorden, ned til ei verd me har visst lite om, til ei verd full av liv. Rett under der me sit og fiskar bur underlege, vakre og fargerike skapningar me ikkje før har sett.
Fjordens liv fortel om landskapet under vatn, og om kva sola, havstraumar og fjellvatn har å sei for livet i fjorden. Du møter artar som kamuflerer seg, artar som samarbeider, og artar som langt ned i mørke fjorden kommuniserer med lys og lyd. Du møter koralldyr og livet på korallreva, og får vita kvifor fjorden blir grøn. Filmen byggjer på foto og filmopptak ned til 450 meters djupn gjort under Havforskingsinstituttet sitt prosjekt Epigraph Hardangerfjorden.
Film: Pål Buhl-Mortensen
Foto og film: Erling Svensen, Rudolf Svensen, Helen Petersen
Arkivfoto og film: Erling Svensen, Rudolf Svensen, Helge Haukeland, Florian Graner, Jan Rabben, Helen Petersen, Mikal Heldal, Randi Storaas, Per R. Flood © Bathybiologica.no
Produksjonen er finansiert av: Noregs forskingsråd, Hordaland fylkeskommune, Direktoratet for naturforvalting, Fiskeridirektoratet, Folgefonna Nasjonalparksenter
Idé: Øystein Skaala, prosjektleiar Epigraph Hardangerfjorden
Produksjon: Havforskingsinstituttet
Manus og regi: Randi Storaas
Foto, film og lydopptak: Helge Haukeland
Musikk og lyddesign: Knut Halmrast
Lengd: 21 minutt
Produksjons år: 2012

Menneskene og naturen

Filmen beskriver forholdet mellom mennesker og natur og hva som skjer etter at et velholdt kulturlandskap blir overlatt til seg selv.I 1998 lagde Helge Haukeland og NRK-veteranen Leif-Erik Michaelsen filmen «Sigfred og Ragnar og dei sju strauman». Filmen vant flere internasjonale priser, blant annet Pandaprisen i regi av BBC, for sin skildring av de to gamle mennene, Sigfred og Ragnar, og deres forhold til naturen. I dag er både Ragnar og Sigfred borte. Tilbake er bare husene, landskapet og minnene om det livet som en gang var. Vi blir med de to programskaperne tilbake til Husøyvær i Hamarøy, og ser på hva som har skjedd i området der filmet ble laget.
Innblikk i et rikt liv Gjennom møter med ekteparet Roald og Borgny Mathisen og Birger Danielsen får publikum innblikk i det rike livet som utspant seg mellom straumane rundt Husøyvær. Vi får også oppleve det nære forholdet mellom mennesker, planter, dyr og fugler og hvordan dette endrer seg over tid. Prosjektet er noe av det siste som «stemmen fra nord», Leif-Erik Michaelsen, var med på å lage før han gikk bort.
film-3c-webb

Norsk dokumentar (2012)

Produsert av: Helge Haukeland og Karine Huseby, Skírnir AS i samarbeid med NRK.
Regi: Per Nikolai Haukeland og Helge Haukeland
Manus: Per Nikolai Haukeland og Karine Huseby
Produksjonsleder: Bjørg Langeland, tlf 93 49 67 59
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no , tlf: 414 28 800
TV-seere kan henvende seg til Publikumsservice, tlf: 815 65 900

 

 

Øyfolket

Filmen fortel om forfattaren Inga Næss frå Trondheim og hennar gode ven, Stein Are Ludvigsen, og om deira arbeid med å ta vare på øykulturen på Vega-øyane. Filmen er ei reise ut i øyriket til venene deira som driv vidare gamle øytradisjonar, til Hysværet der Inga held kurs om ærfuglen saman med Øystein Ludvigsen og Snefrid Jakobsen, og til det gamle dunværet Muddvær der Erna Nilsen og Jon Robert Karlsen kvar sommar vernar om ærfuglen. Så går reisa med kyr på flåte ut til beitelandet på øyane, og til kystgarden på Store Emårsøy som Turid Ness og Gisle Ebbesen har sett i stand. Reisa går attende til Hysværet til Helgelands mest spesielle vertshus, bygd av rekved, og til fiske, arbeid i slåtten og i sauesankinga. På Næss på Vega, stengjer Inga og Stein Are krambua for vinteren, og trekkfuglen Inga gjer seg klar til å dra sørover att til bylivet.

Plakat-film-1

Nytt filmprosjekt fra Helgelandskysten i samarbeid med NRK, Randi Storaas og Skirnir

Inga Elisabeth Næss gjennomfører prosjekter som få andre mennesker tror eller forstår nødvendigheten av.Hennes drøm er at det skal bli liv på øyene utenfor Vega i Nordland og at dette blir tatt vare på og verdsatt. Inga er som en levende «historiebok» som gjennom sitt engasjement klarer å inspirere og begeistre andre til å ta fatt i arbeidet med å holde liv i øyværet.

Nytt samarbeidsprosjekt med NRK

Skírnir AS, i co-produksjon med Helge Haukeland, arbeider med en ny film om mennesket og natur. Det samme teamet står også bak NRK-filmene «Livet på Lio» (2005) og «Dei som lever av havet» (2006) og » Trua på ein draum » (2009).Dokumenterer livet i straumene
Han vant flere internasjonale priser med dokumentarfilmen ”Sigfred og Ragnar og dei sju havstrauman”. Helge Haukeland er tilbake i Hamarøy og lager nå oppfølger til filmen fra 1998.