Helge Haukeland

Fjordens liv

fjordensliv_plakata3_skjerm_2012_06_15

Filmen er ei reise ned i Hardangerfjorden, ned til ei verd me har visst lite om, til ei verd full av liv. Rett under der me sit og fiskar bur underlege, vakre og fargerike skapningar me ikkje før har sett.
Fjordens liv fortel om landskapet under vatn, og om kva sola, havstraumar og fjellvatn har å sei for livet i fjorden. Du møter artar som kamuflerer seg, artar som samarbeider, og artar som langt ned i mørke fjorden kommuniserer med lys og lyd. Du møter koralldyr og livet på korallreva, og får vita kvifor fjorden blir grøn. Filmen byggjer på foto og filmopptak ned til 450 meters djupn gjort under Havforskingsinstituttet sitt prosjekt Epigraph Hardangerfjorden.
Film: Pål Buhl-Mortensen
Foto og film: Erling Svensen, Rudolf Svensen, Helen Petersen
Arkivfoto og film: Erling Svensen, Rudolf Svensen, Helge Haukeland, Florian Graner, Jan Rabben, Helen Petersen, Mikal Heldal, Randi Storaas, Per R. Flood © Bathybiologica.no
Produksjonen er finansiert av: Noregs forskingsråd, Hordaland fylkeskommune, Direktoratet for naturforvalting, Fiskeridirektoratet, Folgefonna Nasjonalparksenter
Idé: Øystein Skaala, prosjektleiar Epigraph Hardangerfjorden
Produksjon: Havforskingsinstituttet
Manus og regi: Randi Storaas
Foto, film og lydopptak: Helge Haukeland
Musikk og lyddesign: Knut Halmrast
Lengd: 21 minutt
Produksjons år: 2012

Menneskene og naturen

Filmen beskriver forholdet mellom mennesker og natur og hva som skjer etter at et velholdt kulturlandskap blir overlatt til seg selv.I 1998 lagde Helge Haukeland og NRK-veteranen Leif-Erik Michaelsen filmen «Sigfred og Ragnar og dei sju strauman». Filmen vant flere internasjonale priser, blant annet Pandaprisen i regi av BBC, for sin skildring av de to gamle mennene, Sigfred og Ragnar, og deres forhold til naturen. I dag er både Ragnar og Sigfred borte. Tilbake er bare husene, landskapet og minnene om det livet som en gang var. Vi blir med de to programskaperne tilbake til Husøyvær i Hamarøy, og ser på hva som har skjedd i området der filmet ble laget.
Innblikk i et rikt liv Gjennom møter med ekteparet Roald og Borgny Mathisen og Birger Danielsen får publikum innblikk i det rike livet som utspant seg mellom straumane rundt Husøyvær. Vi får også oppleve det nære forholdet mellom mennesker, planter, dyr og fugler og hvordan dette endrer seg over tid. Prosjektet er noe av det siste som «stemmen fra nord», Leif-Erik Michaelsen, var med på å lage før han gikk bort.
film-3c-webb

Norsk dokumentar (2012)

Produsert av: Helge Haukeland og Karine Huseby, Skírnir AS i samarbeid med NRK.
Regi: Per Nikolai Haukeland og Helge Haukeland
Manus: Per Nikolai Haukeland og Karine Huseby
Produksjonsleder: Bjørg Langeland, tlf 93 49 67 59
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no , tlf: 414 28 800
TV-seere kan henvende seg til Publikumsservice, tlf: 815 65 900

 

 

Øyfolket

Filmen fortel om forfattaren Inga Næss frå Trondheim og hennar gode ven, Stein Are Ludvigsen, og om deira arbeid med å ta vare på øykulturen på Vega-øyane. Filmen er ei reise ut i øyriket til venene deira som driv vidare gamle øytradisjonar, til Hysværet der Inga held kurs om ærfuglen saman med Øystein Ludvigsen og Snefrid Jakobsen, og til det gamle dunværet Muddvær der Erna Nilsen og Jon Robert Karlsen kvar sommar vernar om ærfuglen. Så går reisa med kyr på flåte ut til beitelandet på øyane, og til kystgarden på Store Emårsøy som Turid Ness og Gisle Ebbesen har sett i stand. Reisa går attende til Hysværet til Helgelands mest spesielle vertshus, bygd av rekved, og til fiske, arbeid i slåtten og i sauesankinga. På Næss på Vega, stengjer Inga og Stein Are krambua for vinteren, og trekkfuglen Inga gjer seg klar til å dra sørover att til bylivet.

Plakat-film-1

Utstillingssuksess I Hamarøy

Rundt 150 personer hadde funnet veien til låven på Hamarøy bygdetun søndag 27. juni på ettermiddagen, til tross for kaldt og surt vær. Tilbakemeldingene var overstrømmende på utstillingen «MED BÅTEN GJENNOM STRAUMENE – en reise tilbake til Husøyvær»: «Dette er den beste utstillinga jeg har sett!», «Korr bra!», «De hær e jo bærre fantastisk», «Dette va stærkt», «Dette va rørandes».
Utstilling-Hamarøy-9Utstillingen ble åpnet av ordfører Rolf Steffensen. Skirnirs Per Nikolai Haukeland og filmfotograf Helge Haukeland var tilstede ved åpningen og bidro med presentasjon av utstillingen. Helge Haukeland benyttet anledningen til å takke alle våre siste intervjuobjekter med blomster – Harald Bolsøy, Birger Danielsen, Ella Vikmark, Borgny og Roald Mathisen. Disse har vært bidragsytere til utstillingen, og flere er også med i filmen som er under arbeid og som blir sendt på NRK1 i desember 2011. En blomst gikk også NRK-veteranen Leif Erik Michaelsen for sitt viktige bidrag arbeidet med «Sigfred og Ragnar og dei sju strauman». Utgangspunktet for utstillingen er denne filmen, som ble laget i samarbeid med NRK/Ut i naturen. «Sigfred og Ragnar og dei sju strauman» vant flere internasjonale filmpriser; blant annet Pandaprisen på Wildscreen 2000 (arrangert av BBC, Discovery og United Wildlife) og Prix de la Relation Homme – Animal” ved den internasjonale naturfilmfestivalen i Albert, Frankrike.

Leif-Erik Michaelsen leser også hovedkommentaren i audioguidefortellingen i utstillingen, noe som bidrar til til å skape en helhetlig ramme. Audioguiden bærer utstillingen, og gjennom møter med ulike fortellerstemmer, tas publikum med på en reise inn i Husøyværs nære historie. Vi får høre og se hvor viktig menneskene var for naturmangfold og landskap og hva som har skjedd etter at menneskene forsvant fra Husøyvær.
”MED BÅTEN GJENNOM STRAUMENE – en reise tilbake til Husøyvær” er utarbeidet og produsert av Skírnir AS, og er et samarbeidsprosjekt med Helge Haukeland og Hamarøy kommune. Innovasjonsprogram Salten, Sparebanken Nord Norges gavefond og Hamarøy kommune har vært med å finansiere utstillingen.

Skírnir AS takker for tilliten og er glade for å levere en ny utstilling basert på viktig og verdifullt kulturhistorisk materiale. Utstillingen er åpen i sommersesongen og varer fram til 2015.

«Det er en sterk, nær og tankevekkende utstilling som er produsert på en lekker og proff måte». Nordlandsmuseet

Nytt filmprosjekt fra Helgelandskysten i samarbeid med NRK, Randi Storaas og Skirnir

Inga Elisabeth Næss gjennomfører prosjekter som få andre mennesker tror eller forstår nødvendigheten av.Hennes drøm er at det skal bli liv på øyene utenfor Vega i Nordland og at dette blir tatt vare på og verdsatt. Inga er som en levende «historiebok» som gjennom sitt engasjement klarer å inspirere og begeistre andre til å ta fatt i arbeidet med å holde liv i øyværet.

Nytt samarbeidsprosjekt med NRK

Skírnir AS, i co-produksjon med Helge Haukeland, arbeider med en ny film om mennesket og natur. Det samme teamet står også bak NRK-filmene «Livet på Lio» (2005) og «Dei som lever av havet» (2006) og » Trua på ein draum » (2009).Dokumenterer livet i straumene
Han vant flere internasjonale priser med dokumentarfilmen ”Sigfred og Ragnar og dei sju havstrauman”. Helge Haukeland er tilbake i Hamarøy og lager nå oppfølger til filmen fra 1998.