Warning: The magic method OCDI\ThemeFreesiaDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /customers/8/6/f/helgehaukeland.com/httpd.www/wp-content/plugins/theme-freesia-demo-import/inc/ThemeFreesiaDemoImport.php on line 128 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/8/6/f/helgehaukeland.com/httpd.www/wp-content/plugins/theme-freesia-demo-import/inc/ThemeFreesiaDemoImport.php:128) in /customers/8/6/f/helgehaukeland.com/httpd.www/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 100 Motstraum – Helge Haukeland

IMG_1530Motstraum
Motstraum er en gjennomkomponert opera av Heidi Tronsmo/Glenn Erik Haugland som bygger på filmer av Helge Haukeland fra havstrømmen Glimma, Dokumentarfilmen «Sigfred og Ragnar og de sju straman» samt temaer knyttet til Knut Hamsuns liv og virke. Naturfilmen og forbindelsen til Hamsuns liv blir i Motstraum behandlet kunstnerisk på flere nivå. Det mest nærliggende er Hamsuns litteratur der menneskene han skildrer er tett sammenvevd med naturen.
Lukket med syv segl
De voldsomme kreftene i havstrømmene rundt Hamarøy ser i undervannsfilmene ut som sterke vinder. For snart 20 år siden skapte fotograf Helge Haukeland en film om kulturlandskapet rundt de «sju strauman» utenfor Hamarøy, noe som satte oss på sporet av ordtaket; «min munn er lukket med syv segl». Segl og seil har selvsagt ulik betydning i denne sammenhengen, men den uttalemessige likheten mellom ordene åpner et musikalsk rom for oss. Her kan vi spille på syv strømmer som beveger seg i ulike rytmer og intensitet, opp mot det å fortie/holde noe hemmelig. Bruk av gamle seil av ulike stoffkvaliteter er sentrale sceniske virkemidler i Motstraum. Naturfilmen projiseres på seil som spennes opp på ulike punkter i scenerommet. Vifter sørger for vind i seilene. Sangerne & danserne er i forestillingen aktive som «mannskap». Seilene heises og fires på stadig nye steder underveis. Slik skaper vi et flerdimensjonalt og energisk rom der kreftene i havstrømmene får et fysisk scenisk uttrykk. At noe er lukket med syv segl er et uttrykk hentet fra Johannes’ åpenbaring. I Bibelen forsegler de syv seglene en tekst som hvis de åpnes, vil føre til verdens undergang
Musikalske energier Motstraum er tenkt gjennomkomponert som en opera i stort format. Musikken er uttrykk for energier. Det er sterke krefter i sving og livstruende elementer i spill, samtidig som undergangen gjemmer seg bak syv segl. Naturens organiske sykluser (naturfilmen) danner et kontrapunktisk bakteppe. Komposisjonen følger flere spor som en konsekvens av de ulike narrativene i konseptet. Forskjelligartede ledemotiv (klanglig, rytmisk, akkordprogresjoner, etc) blir hentet opp og gjentatt i stadig nye omgivelser og sammenhenger. Det suggererende er en sentral ledetråd i musikken. I Motstraum vil intense, medrivende partier bryte mot stillstand og det opposisjonelle. Idyll og det som kan fremstå som sannferdig blir innvadert av uttro tjenere og fremmedelementer. Det hemmelighetsfulle, det som er holdt tilbake, «lukket med syv segl», er tenkt gjennomgående tilstede i partituret. Sangerne har flere roller og oppgaver underveis. De går inn og ut av koristiske og solistiske funksjoner. Det samme gjelder musikerne. Tredimensjonale scenebilder Materiale fra filmen fra havstrømmen Glimma er fundamentet i det visuelle uttrykket. Fragmenter fra filmen hentes ut i rommet og projiseres på de ulike seilene som dukker opp og forsvinner i scenerommet. Bildene fra filmen blir sanseliggjort og og blir tredimensjonale ut over scenen ved hjelp av projiseringsflatene, lys og koordinerte bevegelser fra dansere og sangere. En overskridelse av grensene mellom film og scene der bevegelsene går inn og ut av formatene, der de noen ganger kan dukke opp i filmen, andre ganger på scenen, besmittet av hverandre. Bevegelsene og det regisserte hos dansere og sangere tematiserer ulike aspekter avhengig av konteksten. Danserne kan forstørre, binde sammen og/ eller forlenge små bevegelser fra sangerne eller filmen. Noen ganger vil de opptre solistisk sammen med eksempelvis en sanger, andre ganger som en treenighet. Bevegelses-materialet handler om overføringer, strømninger og reaksjoner. Menneskemasser og hvordan disse reagerer fysisk på ringvirkninger og påvirkninger er også en del av bevegelses-repertoaret. Massesuggesjon, gruppedynamikk, individ kontra gruppe. Stillstand versus bevegelse, som eksempelvis i et bilde der alle stivner til som uttrykk for manglende handlekraft eller apati. Det sceniske blir til et fysisk erfaringsrom der kreftene fra strømmene og tankegodset spilles ut ved bruk av seil, vind, master, motstandspunkter, sang, bevegelse, mennesker i ulike positurer og formasjoner, kjøtt og blod. Produksjon Motstraum blir produsert i et samarbeid mellom Hamsunsenteret, Studio O og initiativtaker Helge Haukeland. Forestillingen vil bli utarbeidet i Os og Bodø med teknisk og endelig produksjon i kultursalen på Hamsunsenteret, Hamarøy i perioden Desember 2017 – August 2018. Urpremieren er satt til Hamsundagene 2018 – 3. august 2018, med totalt 3-4 visninger i Hamsunsenteret. Vi planlegger deretter å spille forestillingen i Kristiansand (Kilden), Oseana Kunst og Kultursenter og i Oslo.