Helge Haukeland

Nytt filmprosjekt fra Helgelandskysten i samarbeid med NRK, Randi Storaas og Skirnir

Inga Elisabeth Næss gjennomfører prosjekter som få andre mennesker tror eller forstår nødvendigheten av.Hennes drøm er at det skal bli liv på øyene utenfor Vega i Nordland og at dette blir tatt vare på og verdsatt. Inga er som en levende «historiebok» som gjennom sitt engasjement klarer å inspirere og begeistre andre til å ta fatt i arbeidet med å holde liv i øyværet.