Helge Haukeland

News

Motstraum

IMG_1530Motstraum
Motstraum er en gjennomkomponert opera av Heidi Tronsmo/Glenn Erik Haugland som bygger på filmer av Helge Haukeland fra havstrømmen Glimma, Dokumentarfilmen «Sigfred og Ragnar og de sju straman» samt temaer knyttet til Knut Hamsuns liv og virke. Naturfilmen og forbindelsen til Hamsuns liv blir i Motstraum behandlet kunstnerisk på flere nivå. Det mest nærliggende er Hamsuns litteratur der menneskene han skildrer er tett sammenvevd med naturen.
Lukket med syv segl
De voldsomme kreftene i havstrømmene rundt Hamarøy ser i undervannsfilmene ut som sterke vinder. For snart 20 år siden skapte fotograf Helge Haukeland en film om kulturlandskapet rundt de «sju strauman» utenfor Hamarøy, noe som satte oss på sporet av ordtaket; «min munn er lukket med syv segl». Segl og seil har selvsagt ulik betydning i denne sammenhengen, men den uttalemessige likheten mellom ordene åpner et musikalsk rom for oss. Her kan vi spille på syv strømmer som beveger seg i ulike rytmer og intensitet, opp mot det å fortie/holde noe hemmelig. Bruk av gamle seil av ulike stoffkvaliteter er sentrale sceniske virkemidler i Motstraum. Naturfilmen projiseres på seil som spennes opp på ulike punkter i scenerommet. Vifter sørger for vind i seilene. Sangerne & danserne er i forestillingen aktive som «mannskap». Seilene heises og fires på stadig nye steder underveis. Slik skaper vi et flerdimensjonalt og energisk rom der kreftene i havstrømmene får et fysisk scenisk uttrykk. At noe er lukket med syv segl er et uttrykk hentet fra Johannes’ åpenbaring. I Bibelen forsegler de syv seglene en tekst som hvis de åpnes, vil føre til verdens undergang
Musikalske energier Motstraum er tenkt gjennomkomponert som en opera i stort format. Musikken er uttrykk for energier. Det er sterke krefter i sving og livstruende elementer i spill, samtidig som undergangen gjemmer seg bak syv segl. Naturens organiske sykluser (naturfilmen) danner et kontrapunktisk bakteppe. Komposisjonen følger flere spor som en konsekvens av de ulike narrativene i konseptet. Forskjelligartede ledemotiv (klanglig, rytmisk, akkordprogresjoner, etc) blir hentet opp og gjentatt i stadig nye omgivelser og sammenhenger. Det suggererende er en sentral ledetråd i musikken. I Motstraum vil intense, medrivende partier bryte mot stillstand og det opposisjonelle. Idyll og det som kan fremstå som sannferdig blir innvadert av uttro tjenere og fremmedelementer. Det hemmelighetsfulle, det som er holdt tilbake, «lukket med syv segl», er tenkt gjennomgående tilstede i partituret. Sangerne har flere roller og oppgaver underveis. De går inn og ut av koristiske og solistiske funksjoner. Det samme gjelder musikerne. Tredimensjonale scenebilder Materiale fra filmen fra havstrømmen Glimma er fundamentet i det visuelle uttrykket. Fragmenter fra filmen hentes ut i rommet og projiseres på de ulike seilene som dukker opp og forsvinner i scenerommet. Bildene fra filmen blir sanseliggjort og og blir tredimensjonale ut over scenen ved hjelp av projiseringsflatene, lys og koordinerte bevegelser fra dansere og sangere. En overskridelse av grensene mellom film og scene der bevegelsene går inn og ut av formatene, der de noen ganger kan dukke opp i filmen, andre ganger på scenen, besmittet av hverandre. Bevegelsene og det regisserte hos dansere og sangere tematiserer ulike aspekter avhengig av konteksten. Danserne kan forstørre, binde sammen og/ eller forlenge små bevegelser fra sangerne eller filmen. Noen ganger vil de opptre solistisk sammen med eksempelvis en sanger, andre ganger som en treenighet. Bevegelses-materialet handler om overføringer, strømninger og reaksjoner. Menneskemasser og hvordan disse reagerer fysisk på ringvirkninger og påvirkninger er også en del av bevegelses-repertoaret. Massesuggesjon, gruppedynamikk, individ kontra gruppe. Stillstand versus bevegelse, som eksempelvis i et bilde der alle stivner til som uttrykk for manglende handlekraft eller apati. Det sceniske blir til et fysisk erfaringsrom der kreftene fra strømmene og tankegodset spilles ut ved bruk av seil, vind, master, motstandspunkter, sang, bevegelse, mennesker i ulike positurer og formasjoner, kjøtt og blod. Produksjon Motstraum blir produsert i et samarbeid mellom Hamsunsenteret, Studio O og initiativtaker Helge Haukeland. Forestillingen vil bli utarbeidet i Os og Bodø med teknisk og endelig produksjon i kultursalen på Hamsunsenteret, Hamarøy i perioden Desember 2017 – August 2018. Urpremieren er satt til Hamsundagene 2018 – 3. august 2018, med totalt 3-4 visninger i Hamsunsenteret. Vi planlegger deretter å spille forestillingen i Kristiansand (Kilden), Oseana Kunst og Kultursenter og i Oslo.

FJELLFOLKET

Fjellfolket_Plakat_Screen_2013_11_01  2 helgeHer møter me folk frå bygder ved Hardangervidda som fortel om korleis bygdefolket har brukt vidda og hausta av dei rike ville ressursane.

 

Dei fortel om jakt og fiske, støling, driftehandel og tamreingjeting, og om samane som kom til vidda. Filmen er laga i panoramaformat og på oppdrag frå Hardangerviddasenteret AS, Telemark.
År: 2013
Lengd: 21 minutt
Regi: Randi Storaas
Foto: Helge Haukeland
Lyd: Arne B. Rostad
Musikk: Mathias Eick
Konsulent: Kjell Bitustøyl
www.hardangervidda.com

Ny bok om «Øylandet»

øylandet+lavoppløst[1]«Øylandet»
Inga Næss har brukt 20 år på lage sin nye bok om sitt paradis.
Boka «Øylandet» handler om nordnorsk kystkultur, om dagligliv og immateriell kultur på øyene på Helgelandskysten. Minnene etter folket som har bodd der er bevart i det karrige landskapet, i bygninger, i ærfuglhus og fortellinger som avtrykk, spor etter levd liv.
Boka tar utgangspunkt i landskapet og menneskene i Vegaøyan, Norges største skjærgård, et havland med tusenvis av øyer, holmer og skjær. I tekst og bilder formidler den en viktig og lite kjent historie om dem som tidligere levde og arbeidet i dunvær og fiskevær og om dem som fremdeles har sitt virke der.
Forfatter Inga Elisabeth Næss har gitt ut flere bøker med handling og tematikk fra Helgelandskysten og spesielt fra Vega, der hun har arbeidet med verdensarv og etablert ærfuglmuseet E-huset.
Gjennom mange år har hun også samlet stoff om livet til øyværingene i Norges største skjærgård. Hennes tekst og et enestående fotomateriale gjør ”Øylandet” til et viktig verk om nordnorsk kystkultur. Fotomaterialet består av et stort utvalg bilder forfatteren har fått tilgang til fra øyfolkets egne album, her er bilder hun har tatt gjennom årtier i øyværene og spektakulære panoramabilder av filmfotograf Helge Haukeland. Boka har en tematisk del som forteller om natur, kultur og historie, og en del som tar leserne med på en reise mellom øyværene.

KJEMPELAKSEN VENDER TILBAKE TIL VOSSO

Da Vossolaksen forsvant på midten av 1980-tallet, stilnet etter hvert mye av fiskekulturen langs Vossovassdraget og i fjorden.

Nå går ryktene om et nytt innsig av laks og at storlaksen er tilbake. Blant de lokale laksefiskerne tennes et nytt håp.

Bare gjennom en stor, felles innsats kan de klare å redde Vossolaksen og den rike kulturarven som er knyttet til verdens største atlantiske laks.

Redningsaksjonen omfatter alt fra offentlige etater, forskning,  fiskeoppdrettere, kraftselskap, elveeiere, og en rekke andre støttespillere, og er ledet av Fylkesmannen i Hordaland.

Dokumentaren er et samarbeid mellom LFI Uni Miljø og Skírnir AS og Helge Haukeland. Filmen er en oppfølging av «Trua på ein draum» som vi laget for NRK 1/Faktor i 2008.

Untitled-1-vosso4

Programmet skal vises på NRK1/Ut i naturen (29 minutter).

Fjordens liv

fjordensliv_plakata3_skjerm_2012_06_15

Filmen er ei reise ned i Hardangerfjorden, ned til ei verd me har visst lite om, til ei verd full av liv. Rett under der me sit og fiskar bur underlege, vakre og fargerike skapningar me ikkje før har sett.
Fjordens liv fortel om landskapet under vatn, og om kva sola, havstraumar og fjellvatn har å sei for livet i fjorden. Du møter artar som kamuflerer seg, artar som samarbeider, og artar som langt ned i mørke fjorden kommuniserer med lys og lyd. Du møter koralldyr og livet på korallreva, og får vita kvifor fjorden blir grøn. Filmen byggjer på foto og filmopptak ned til 450 meters djupn gjort under Havforskingsinstituttet sitt prosjekt Epigraph Hardangerfjorden.
Film: Pål Buhl-Mortensen
Foto og film: Erling Svensen, Rudolf Svensen, Helen Petersen
Arkivfoto og film: Erling Svensen, Rudolf Svensen, Helge Haukeland, Florian Graner, Jan Rabben, Helen Petersen, Mikal Heldal, Randi Storaas, Per R. Flood © Bathybiologica.no
Produksjonen er finansiert av: Noregs forskingsråd, Hordaland fylkeskommune, Direktoratet for naturforvalting, Fiskeridirektoratet, Folgefonna Nasjonalparksenter
Idé: Øystein Skaala, prosjektleiar Epigraph Hardangerfjorden
Produksjon: Havforskingsinstituttet
Manus og regi: Randi Storaas
Foto, film og lydopptak: Helge Haukeland
Musikk og lyddesign: Knut Halmrast
Lengd: 21 minutt
Produksjons år: 2012

Menneskene og naturen

Filmen beskriver forholdet mellom mennesker og natur og hva som skjer etter at et velholdt kulturlandskap blir overlatt til seg selv.I 1998 lagde Helge Haukeland og NRK-veteranen Leif-Erik Michaelsen filmen «Sigfred og Ragnar og dei sju strauman». Filmen vant flere internasjonale priser, blant annet Pandaprisen i regi av BBC, for sin skildring av de to gamle mennene, Sigfred og Ragnar, og deres forhold til naturen. I dag er både Ragnar og Sigfred borte. Tilbake er bare husene, landskapet og minnene om det livet som en gang var. Vi blir med de to programskaperne tilbake til Husøyvær i Hamarøy, og ser på hva som har skjedd i området der filmet ble laget.
Innblikk i et rikt liv Gjennom møter med ekteparet Roald og Borgny Mathisen og Birger Danielsen får publikum innblikk i det rike livet som utspant seg mellom straumane rundt Husøyvær. Vi får også oppleve det nære forholdet mellom mennesker, planter, dyr og fugler og hvordan dette endrer seg over tid. Prosjektet er noe av det siste som «stemmen fra nord», Leif-Erik Michaelsen, var med på å lage før han gikk bort.
film-3c-webb

Norsk dokumentar (2012)

Produsert av: Helge Haukeland og Karine Huseby, Skírnir AS i samarbeid med NRK.
Regi: Per Nikolai Haukeland og Helge Haukeland
Manus: Per Nikolai Haukeland og Karine Huseby
Produksjonsleder: Bjørg Langeland, tlf 93 49 67 59
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no , tlf: 414 28 800
TV-seere kan henvende seg til Publikumsservice, tlf: 815 65 900

 

 

Øyfolket

Filmen fortel om forfattaren Inga Næss frå Trondheim og hennar gode ven, Stein Are Ludvigsen, og om deira arbeid med å ta vare på øykulturen på Vega-øyane. Filmen er ei reise ut i øyriket til venene deira som driv vidare gamle øytradisjonar, til Hysværet der Inga held kurs om ærfuglen saman med Øystein Ludvigsen og Snefrid Jakobsen, og til det gamle dunværet Muddvær der Erna Nilsen og Jon Robert Karlsen kvar sommar vernar om ærfuglen. Så går reisa med kyr på flåte ut til beitelandet på øyane, og til kystgarden på Store Emårsøy som Turid Ness og Gisle Ebbesen har sett i stand. Reisa går attende til Hysværet til Helgelands mest spesielle vertshus, bygd av rekved, og til fiske, arbeid i slåtten og i sauesankinga. På Næss på Vega, stengjer Inga og Stein Are krambua for vinteren, og trekkfuglen Inga gjer seg klar til å dra sørover att til bylivet.

Plakat-film-1

Utstillingssuksess I Hamarøy

Rundt 150 personer hadde funnet veien til låven på Hamarøy bygdetun søndag 27. juni på ettermiddagen, til tross for kaldt og surt vær. Tilbakemeldingene var overstrømmende på utstillingen «MED BÅTEN GJENNOM STRAUMENE – en reise tilbake til Husøyvær»: «Dette er den beste utstillinga jeg har sett!», «Korr bra!», «De hær e jo bærre fantastisk», «Dette va stærkt», «Dette va rørandes».
Utstilling-Hamarøy-9Utstillingen ble åpnet av ordfører Rolf Steffensen. Skirnirs Per Nikolai Haukeland og filmfotograf Helge Haukeland var tilstede ved åpningen og bidro med presentasjon av utstillingen. Helge Haukeland benyttet anledningen til å takke alle våre siste intervjuobjekter med blomster – Harald Bolsøy, Birger Danielsen, Ella Vikmark, Borgny og Roald Mathisen. Disse har vært bidragsytere til utstillingen, og flere er også med i filmen som er under arbeid og som blir sendt på NRK1 i desember 2011. En blomst gikk også NRK-veteranen Leif Erik Michaelsen for sitt viktige bidrag arbeidet med «Sigfred og Ragnar og dei sju strauman». Utgangspunktet for utstillingen er denne filmen, som ble laget i samarbeid med NRK/Ut i naturen. «Sigfred og Ragnar og dei sju strauman» vant flere internasjonale filmpriser; blant annet Pandaprisen på Wildscreen 2000 (arrangert av BBC, Discovery og United Wildlife) og Prix de la Relation Homme – Animal” ved den internasjonale naturfilmfestivalen i Albert, Frankrike.

Leif-Erik Michaelsen leser også hovedkommentaren i audioguidefortellingen i utstillingen, noe som bidrar til til å skape en helhetlig ramme. Audioguiden bærer utstillingen, og gjennom møter med ulike fortellerstemmer, tas publikum med på en reise inn i Husøyværs nære historie. Vi får høre og se hvor viktig menneskene var for naturmangfold og landskap og hva som har skjedd etter at menneskene forsvant fra Husøyvær.
”MED BÅTEN GJENNOM STRAUMENE – en reise tilbake til Husøyvær” er utarbeidet og produsert av Skírnir AS, og er et samarbeidsprosjekt med Helge Haukeland og Hamarøy kommune. Innovasjonsprogram Salten, Sparebanken Nord Norges gavefond og Hamarøy kommune har vært med å finansiere utstillingen.

Skírnir AS takker for tilliten og er glade for å levere en ny utstilling basert på viktig og verdifullt kulturhistorisk materiale. Utstillingen er åpen i sommersesongen og varer fram til 2015.

«Det er en sterk, nær og tankevekkende utstilling som er produsert på en lekker og proff måte». Nordlandsmuseet

Nytt filmprosjekt fra Helgelandskysten i samarbeid med NRK, Randi Storaas og Skirnir

Inga Elisabeth Næss gjennomfører prosjekter som få andre mennesker tror eller forstår nødvendigheten av.Hennes drøm er at det skal bli liv på øyene utenfor Vega i Nordland og at dette blir tatt vare på og verdsatt. Inga er som en levende «historiebok» som gjennom sitt engasjement klarer å inspirere og begeistre andre til å ta fatt i arbeidet med å holde liv i øyværet.

Nytt samarbeidsprosjekt med NRK

Skírnir AS, i co-produksjon med Helge Haukeland, arbeider med en ny film om mennesket og natur. Det samme teamet står også bak NRK-filmene «Livet på Lio» (2005) og «Dei som lever av havet» (2006) og » Trua på ein draum » (2009).Dokumenterer livet i straumene
Han vant flere internasjonale priser med dokumentarfilmen ”Sigfred og Ragnar og dei sju havstrauman”. Helge Haukeland er tilbake i Hamarøy og lager nå oppfølger til filmen fra 1998.